iOS · redux

Redux trong Swift – Phần 3: Action Creator và Middleware

Trong các phần trước mình đã giới thiệu về Redux cũng như thực hiện một ứng dụng đơn giản sử dụng Redux. Trong phần này mình sẽ giới thiệu những thành phần còn lại trong Redux là ActionCreator, Middleware. Trước khi bắt đầu, các bạn nên tìm hiểu thêm về lập trình hàm (functional programming): high-order,… Continue reading Redux trong Swift – Phần 3: Action Creator và Middleware

iOS · redux

Giới thiệu Redux trong Swift

Trong vài năm trở lại đây, single page application cùng những ứng dụng giàu tính tương tác với người dùng đã và đang trở nên khá phổ biến. Chúng ta phải đối mặt với nhiều vấn đề nằm ngoài khả năng đáp ứng của những mô hình lập trình lâu đời như MVC, MVVM. Chính vì thế, một số mô hình mới đã ra đời và được đón nhận từ cộng… Continue reading Giới thiệu Redux trong Swift