iOS · redux

Redux trong Swift – Phần 3: Action Creator và Middleware

Trong các phần trước mình đã giới thiệu về Redux cũng như thực hiện một ứng dụng đơn giản sử dụng Redux. Trong phần này mình sẽ giới thiệu những thành phần còn lại trong Redux là ActionCreator, Middleware. Trước khi bắt đầu, các bạn nên tìm hiểu thêm về lập trình hàm (functional programming): high-order,… Continue reading Redux trong Swift – Phần 3: Action Creator và Middleware

iOS · redux

Redux trong Swift – Phần 2

Sau hai tuần tập trung cho ứng dụng của công ty, tuần này mình sẽ tiếp tục với phần tiếp theo về Redux. Trong phần này, mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về những thành phần cơ bản của Redux như: Store, Action và Reducer bằng cách thực hiện một ví dụ đơn giản.… Continue reading Redux trong Swift – Phần 2

iOS · redux

Giới thiệu Redux trong Swift

Trong vài năm trở lại đây, single page application cùng những ứng dụng giàu tính tương tác với người dùng đã và đang trở nên khá phổ biến. Chúng ta phải đối mặt với nhiều vấn đề nằm ngoài khả năng đáp ứng của những mô hình lập trình lâu đời như MVC, MVVM. Chính vì thế, một số mô hình mới đã ra đời và được đón nhận từ cộng… Continue reading Giới thiệu Redux trong Swift