.NET · Entity Framework · Full Text Search

Entity Framework Core 2.0: Những điều bên trong bộ mã nguồn mở EF Core 2.0

Sau gần 2 năm tham gia phát triển ứng dụng iOS, mình được yêu cầu chuyển qua nhóm Backend để mở rộng và cải tiến API cho các ứng dụng mobile của công ty. Nhiệm vụ đầu tiên là phải tìm hiểu sâu về Entity Framework do các yêu cầu đặc thù của dự án.… Continue reading Entity Framework Core 2.0: Những điều bên trong bộ mã nguồn mở EF Core 2.0

iOS · reactive programming · ReactiveX

Subject và Variable trong RxSwift (Reactive Programming)

Trong các bài trước, mình đã giới thiệu về Stream, Observable, Operator và Scheduler. Trong phần này, mình sẽ giới thiệu về Subject và Variable, các thành phần đóng vai trò như những cầu nối giữa Rx và các mô hình, thư viện không sử dụng Rx. 1. Subject Trong Reactive Programming, Observable là nơi… Continue reading Subject và Variable trong RxSwift (Reactive Programming)

iOS · reactive programming · ReactiveX

Slack Group cho RxSwift Việt Nam

RxSwift là một thư viện hỗ trợ lập trình bất đông bộ cực kỳ mạnh mẽ và hiệu quả. Nhưng việc tiếp cận với RxSwift không hề đơn giản. Chính vì vậy, mình có tạo một slack group “RxSwift Viet Nam” với mục đích giúp các bạn yêu thích Rx có thể chia sẻ và… Continue reading Slack Group cho RxSwift Việt Nam

iOS · redux

Redux trong Swift – Phần 3: Action Creator và Middleware

Trong các phần trước mình đã giới thiệu về Redux cũng như thực hiện một ứng dụng đơn giản sử dụng Redux. Trong phần này mình sẽ giới thiệu những thành phần còn lại trong Redux là ActionCreator, Middleware. Trước khi bắt đầu, các bạn nên tìm hiểu thêm về lập trình hàm (functional programming): high-order,… Continue reading Redux trong Swift – Phần 3: Action Creator và Middleware

iOS · redux

Redux trong Swift – Phần 2

Sau hai tuần tập trung cho ứng dụng của công ty, tuần này mình sẽ tiếp tục với phần tiếp theo về Redux. Trong phần này, mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về những thành phần cơ bản của Redux như: Store, Action và Reducer bằng cách thực hiện một ví dụ đơn giản.… Continue reading Redux trong Swift – Phần 2

iOS · redux

Giới thiệu Redux trong Swift

Trong vài năm trở lại đây, single page application cùng những ứng dụng giàu tính tương tác với người dùng đã và đang trở nên khá phổ biến. Chúng ta phải đối mặt với nhiều vấn đề nằm ngoài khả năng đáp ứng của những mô hình lập trình lâu đời như MVC, MVVM. Chính vì thế, một số mô hình mới đã ra đời và được đón nhận từ cộng… Continue reading Giới thiệu Redux trong Swift